Time-it – Basic set, Large

53,713 kr

Time-it – Basic set, Large

Artikelnr: 3000252 Kategori:

Beskrivning

Time it är en tillförlitlig testutrustning för smidig testning av spänst, snabbhet och kondition. Utrustningen kan hantera upp till 100 personer i samma testomgång. Det betyder att du kan testa ett helt lag i såväl snabbhet som i spänst och kondition vid ett och samma tillfälle. Time it är därmed den perfekta testutrustningen för idrottsklubbar, idrottsgymnasier och skolor. Snabbhetstest: Med Time it kan snabbheten testas via fyra olika startvarianter: Flygande Start Tidtagningen startar när testindividen bryter startstrålen. Signalstart Testindividen startar på signal. Självutlösande Signalstart Time it programmeras för självutlösning. Testindividen startar på signal inom 3–5 sekunder efter att programmet körts igång. Start med Fotswitch Testindividen startar med bakre foten på en fotswitch. Tidtagningen startar när foten lämnar switchen/pedalen. Mellantider vid sprinttester: Extra sensorer kan placeras utmed teststräckan om man även vill notera mellantider.Upp till ca 90 sensorer kan placeras ut på valfria avstånd. Spänsttest: Med Time it kan spänsten testas på tre olika sätt: Jämfotahopp Testindividen står på hoppmattan och hoppar jämfota rakt upp i luften. Tidtagningen sker från det att fötterna lämnar mattan, tills de landar igen. ”Drop-Jump” Testindividen startar utanför hoppmattan, hoppar fram/ner på mattan och direkt därefter jämfota upp i luften. På så sätt får man fram tiden som fötterna har kontakt med mattan innan själva hoppet. Upprepade hopp För mätning av kontakttid och höjd upprepade gånger. Testindividen kan starta på hoppmattan eller med ett ”drop-jump”. Konditionstest: Med Time it kan konditionen testas på två olika sätt: Beep-Test Testindividen springer fram och tillbaka mellan två koner och vänder på given signal, ett ”beep”. Tiden mellan ”beepen” minskar successivt. Multisprint Testindividen gör en flygande start och springer en förutbestämd sträcka. En sensor är placerad vid starten och en vid målet. Testindividen vilar en förutbestämd tid mellan varje löpsträcka. Efter vilan går tidtagningen åter igång när startsensorn passeras. Enkel avläsning av resultat: Många resultat kan avläsas direkt på Time it-enhetens display. För att se mellantider, göra jämförelser mellan individer och få en tydlig överblick, kan resultaten överföras till din PC. Detta görs mycket enkelt med hjälp av en överföringskabel och ett USB-minne, som båda bifogas produkten. Allt du behöver finns på USB-minnet och med några enkla klick kommer samtliga mätresultat upp på skärmen. Om du vill kan resultaten bearbetas vidare i Windows Excel. Garantivillkor: Normalt slitage faller inte under garantin.