Våld

VåldDet har blivit vanligare att man betraktar våld ur ett folkhälsoperspektiv. Var tionde invånare hade någon gång under 2006 utsatts för våld, hot eller trakasserier. De grupper som är mest utsatta är ungdomar och ensamstående kvinnor med små barn. Mörkertalet är dock stort, och det är svårt att avgöra hur många som är drabbade. Det är också svårt att urskilja några trender. Polisanmälningarna, särskilt för misshandel, har ökat kraftigt sedan 1975. Detta kan dock bero på en minskad tolerans för våld i samhället och en ökad benägenhet att anmäla. Antalet som ligger inne på sjukhus på grund av våld har varit konstant i tjugo år, och det dödliga våldet har minskat något.

Män och kvinnor är ungefär lika utsatta för våld, men det rör sig om olika typer av våld. Bland män är det vanligast att bli utsatt för våld på allmän plats, s.k. gatuvåld. Ofta är alkohol inblandat, både bland offer och gärningsman, och förövaren är obekant i de flesta av fallen. Enligt vissa studier har gatuvåldet ökat sedan 80-talet.

Män är också de som mest utsätts för s.k. hatbrott. 2007 uppskattade man att drygt 3 500 anmälda brott hade hatmotiv. Majoriteten är främlingsfientliga, följt av de homofobiska. Bland skolungdomar svarade 7% av elever med utländsk bakgrund av de blivit utsatta för våld på grund av sin etniska bakgrund. Bland elever med svensk bakgrund var siffran 2%.

För kvinnor är det vanligare att utsättas för våld i hemmet och i tjänsten, och förövaren är vanligtvis en bekant. Oftast rör det sig om s.k. partnervåld. Antalet polisanmälda våldtäkter har ökat de senaste åren, särskilt gruppvåldtäkter och våldtäkter i samband med nöjeslivet. Benägenheten att polisanmäla våldtäkter ökat, men troligen har det också skett en verklig ökning. En möjlig förklaring är att antalet nöjesställen blivit fler och att alkoholkonsumtionen har ökat.

Det finns en stark koppling mellan kvinnors utsatthet för våld och deras hälsa, även långt efter att våldet upphört. Enligt vissa undersökningar har majoriteten av de kvinnor som tagit kontakt med psykiatrin har majoriteten varit utsatta för våld. Sexuella övergrepp leder ofta till bl.a. smärttillstånd, underlivsinfektioner, ätstörningar och posttraumatisk stress. Samtidigt som gatuvåld är den vanligaste orsaken till sjukhusvistelse, är våld i hemmet en mycket vanligare orsak till sjukskrivningar. Ofta kan också barn bli inblandade, och ibland blir barnen själva slagna. Runt 10% av alla barn har upplevt våld i hemmet, vilket ofta medför långvariga psykiska problem.

Hedersrelaterat våld har blivit allt mer uppmärksammat. Även här är det främst kvinnor och flickor som är utsatta, men det kan också drabba HBT-personer och vissa heterosexuella män och pojkar. Från 2004 är omkring 2000 fall av hedersrelaterat våld kända, men det verkliga antalet är sannolikt mycket större. Enligt en undersökning bland gymnasieungdomar oroade sig 5% av flickorna och 3% v pojkarna över att inte själva få välja sin livspartner. Bland personer som flyttats till skyddat boende fanns många hälsoproblem relaterade till det våld de utsatts för, bl.a. långvariga psykiska problem.

Sover du tillräckligt?

En vuxen person bör sova mellan 6-9 timmar per dygn. De första timmarnas sömn är viktigast för kroppens och hjärnans återhämtning. - Var tredje vuxen har sömnproblem - 5% av befolkningen klarar sig på 6 timmars sömn per natt - På ålderns höst minskar behovet ytterligare - För lite sömn är skadligt men även att sova för länge

Äter du vitamintillskott?

Det är väldigt viktigt att man dagligen får i sig tillräckligt med vitaminer och mineraler för att stå emot infektioner och må bra. Ett vitamintillskott av god kvalité kan vara ett bra alternativ när du känner att du inte får i dig tillräckligt med bra mat. Det finns dock de som menar att kosttillskott inte kan ersätta naturliga vitaminer, upp till var och en att avgöra.

Motionerar du regelbundet?

Många tycker att det är svårt att hitta tiden till att motionera och träna. Faktum är att det är bättre att träna färre antal pass men regelbundet än att träna många pass periodvis. Se till att hålla regelbundenheten i din träning över tid så ska du se att resultaten kommer visa sig och du kommer må bättre.