Folksjukdomar

FolksjukdomarMedellivslängden i Sverige har ökat de senaste decennierna och låg 2009 på 83,4 år för kvinnor och 79,4 för män. 2020 var motsvarande siffror 81 år för män och 84 år för kvinnor. Ökningen beror främst på att dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar som stroke och hjärtinfarkt har minskat. Insjuknandet inträffar vid allt högre åldrar, och omhändertagandet inom sjukvården har blivit bättre.

Hjärt- och kärlsjukdomar minskar

Samtidigt som hjärt- och kärlsjukdomarna minskar ökar dock insjuknandet i cancer långsamt. Dödligheten är dock oförändrad, vilket troligen beror på att bättre behandling och diagnostisering. Sjukdomen upptäcks på ett tidigare stadium, vilket ger ett bättre utgångsläge för behandling.

Bröstcancer och prostatacancer vanligaste cancerformerna

De vanligaste cancerformerna är bröstcancer hos kvinnor och prostatacancer hos män. Utvecklingen varierar mycket mellan olika former av cancer. Exempelvis har prostatacancer och cancer i mag- tarmkanalen minskat, medan olika former av hudcancer har ökat kraftigt.

Något som bidragit till den minskade dödligheten i såväl cancer som hjärt- och kärlsjukdomar är att rökningen minskar. Hos män har rökningen minskat sedan 80-talet, liksom dödligheten i lungcancer. Hos äldre kvinnor har dock rökningen inte minskat, och lungcancerdödligheten fortsätter att öka i den gruppen.

Dödligheten bland unga har inte minskat

Samtidigt som de äldre får det allt bättre har dock dödligheten bland unga inte minskat. Bland unga män har främst dödligheten i olyckor och alkoholrelaterade diagnoser ökat. Hos unga kvinnor har självmorden ökat. Den psykiska ohälsan har också ökat kraftigt, antalet unga som besväras av oro, ängslan eller ångest har mer än tredubblats sedan 1990. Besvären är numera vanligare bland unga kvinnor än bland kvinnor i pensionsåldern, som tidigare var den största gruppen. En möjlig förklaring är att det under samma period blivit svårare för unga att ta sig ut på arbetsmarknaden.

Läkemedel

Övervikt och fetma en folksjukdom

Övervikt och fetma har utvecklats till en folksjukdom, 53% av männen och 37% av kvinnorna anses numera som överviktiga. Ökningen är störst bland unga, där antalet överviktiga fördubblats på tjugo år. Övervikt ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes, men någon ökning har ännu inte visat sig. Det beror troligen på att effekten är fördröjd.

Även värk i skuldror och rygg har fördubblats hos unga under samma period, och finns nu hos 10%. Annars är nedsatt rörelseförmåga och värk något som främst drabbar äldre. Majoriteten av personerna i pensionsåldern har sådana besvär

Sover du tillräckligt?

En vuxen person bör sova mellan 6-9 timmar per dygn. De första timmarnas sömn är viktigast för kroppens och hjärnans återhämtning. - Var tredje vuxen har sömnproblem - 5% av befolkningen klarar sig på 6 timmars sömn per natt - På ålderns höst minskar behovet ytterligare - För lite sömn är skadligt men även att sova för länge

Äter du vitamintillskott?

Det är väldigt viktigt att man dagligen får i sig tillräckligt med vitaminer och mineraler för att stå emot infektioner och må bra. Ett vitamintillskott av god kvalité kan vara ett bra alternativ när du känner att du inte får i dig tillräckligt med bra mat. Det finns dock de som menar att kosttillskott inte kan ersätta naturliga vitaminer, upp till var och en att avgöra.

Motionerar du regelbundet?

Många tycker att det är svårt att hitta tiden till att motionera och träna. Faktum är att det är bättre att träna färre antal pass men regelbundet än att träna många pass periodvis. Se till att hålla regelbundenheten i din träning över tid så ska du se att resultaten kommer visa sig och du kommer må bättre.