Flowin® Pro Science Friction

3,084 kr

Flowin® Pro Science Friction

Beskrivning

FLOWIN® Pro Science Friction ™ För mätning, testning och utvärderingsändamål. FLOWIN® Pro Science Friction ™ Board är inriktad på att bestämma rörelsens riktning och längd med hjälp av mattans koordinatsystem. Systemet hjälper dig att fastställa fysiska skillnader mellan den högra och vänstra halvan av kroppen vid en viss tidpunkt. Spåra förändringar i en given rörelse över tid. Kontrollera rörelser i förhållande till önskad längd, riktning och rörelsebana. Levereras komplett med brädor och kuddar samt tillgång till träningspass online. Mått 138×98 cm.